Condicions generals de reserva

Les presents Condicions Generals de Reserva regularan la relació comercial que sorgeixi entre SPORT BID ETJ SL i l'usuari o client per la reserva realitzada a través dels formularis que SPORT BID ETJ SL posa a la seva disposició en la seva website www.torribera.com.

La reserva a través dels llocs web de SPORT BID ETJ SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de SPORT BID ETJ SL. Aquestes condicions seran aplicable sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicable para cada cas.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

SPORT BID ETJ SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que ens siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, SPORT BID ETJ SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considera oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

 

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per poder comprar online. Pot accedir a l'apartat “Registra't” para això. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SPORT BID ETJ SL informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, SPORT BID ETJ SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C/ CASTELLA S/N, 08924-SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA).

 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de reserva haurà d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Tots els continguts de la web estan en espanyol i/o català.

 

PREUS
Els serveis indicats a la pàgina web www.torribera.com es mostren en euros i inclouen l'IVA corresponent i qualsevol altre impost que fos aplicable i seran en tot moment els vigents.

FORMES DE PAGAMENT
L'usuari des de la pàgina web principal www.torribera.com farà clic en Reserves On-line i navegarà en diferents opcions:
- Cerca de pista: L'usuari triarà el tipus de pista, la data per jugar, la durada de la reserva i a quina hora comença. Abans de fer clic en el botó de confirmar la reserva ha d'acceptar les condicions.
- Autenticació: Si l'usuari no s'ha identificat prèviament no podrà accedir a reservar pistes.
- Selecció forma de pagament: Des d'aquí haurà de seleccionar la forma de pagament que serà a través de pagament amb targeta, càrrec contra saldo o pagar en el centre.
- Realització pago: Quan l'usuari fa clic en alguna de les tres formes de pagament es procedirà a realitzar el pagament en cas de ser amb targeta bancària o càrrec contra saldo.
- Pagament amb targeta: A través del sistema “RedSys”.
- Càrrec contra saldo: Prèvia compra de bons en el centre.
Quan l'import d'una reserva hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i re-abono en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran el més aviat possible.

DRET DE DESISTIMENT I RECLAMACIONS
SPORT BID ETJ SL no retornarà l'import abonat després de la reserva i pagament amb targeta de crèdit de qualsevol servei contractat a través de la pàgina web.
Expressat en la normativa interna.
Només es retornarà l'import abonat si no es pogués gaudir del servei per causes internes de l'empresa.

JURISDICCIÓ
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. SPORT BID ETJ SL té el seu domicili en C/ CASTELLA S/N, 08924-SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA).

 

C/ Castella s/n
Santa Coloma de Gramenet

08924 Barcelona

Vols estar informat...

CANAL INFORMACIÓ

Uneix-te al nostre nou canal en TELEGRAM!

Canal oficial sobre notícies i esdeveniments esportius del Complex esportiu Torribera

https://telegram.me/Torribera

Vol fer-se soci?

Descarregui's el formulari d'Alta Abonat

Si vols reservar pista mitjançant la nostra App mòbil, aquí pots descarregar-la.

XARXES SOCIALS

COL·LABORADORS