AVÍS LEGAL

Denominació social:

Sport Bid ETJ, SL

Torribera Complex Esportiu

 

Nombre d'identificació fiscal:

B-43585421

 

Domicili social:

C/ Castella s/n

Santa Coloma de Gramenet-08924

Barcelona

 

Correu electrònic:

info@torribera.com

 

Telèfon:

933926304

618956401

 

Fax:

933923513

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, SPORT BID ETJ SL li informa que és titular del website WWW.TORRIBERA.COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, SPORT BID ETJ SL informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és SPORT BID ETJ SL, amb CIF B43585421 i domicili social en C/CASTELLA S/N, 08924-SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA) inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona Tomo 1518, folio 92, hoja nº T19230, inscripción pprimera.
L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és info@torribera.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel website de SPORT BID ETJ SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de SPORT BID ETJ SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
Les pàgines web de SPORT BID ETJ SL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per SPORT BID ETJ SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li de a les claus d'accés que hagi obtingut amb l'emplenament dels formularis esmentats.
- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per SPORT BID ETJ SL  contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
SPORT BID ETJ SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
SPORT BID ETJ SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web.
En conseqüència, SPORT BID ETJ SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

MODIFICACIONS
SPORT BID ETJ SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de reserva.
Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES
SPORT BID ETJ SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, SPORT BID ETJ SL informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'usuari.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l'accés a la website de SPORT BID ETJ SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

SERVEIS DE RESERVA PER INTERNET
Certs continguts de la website de SPORT BID ETJ SL contenen la possibilitat de reservar per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per SPORT BID ETJ SL.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SPORT BID ETJ SL informa als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SPORT BID ETJ SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, SPORT BID ETJ SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça SPORT BID ETJ SL; C/CASTELLA S/N, 08924 SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA). 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a SPORT BID ETJ SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de SPORT BID ETJ SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
SPORT BID ETJ SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. SPORT BID ETJ SL, té el seu domicili a SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA).

 

C/ Castella s/n
Santa Coloma de Gramenet

08924 Barcelona

Vols estar informat...

CANAL INFORMACIÓ

Uneix-te al nostre nou canal en TELEGRAM!

Canal oficial sobre notícies i esdeveniments esportius del Complex esportiu Torribera

https://telegram.me/Torribera

Vol fer-se soci?

Descarregui's el formulari d'Alta Abonat

Si vols reservar pista mitjançant la nostra App mòbil, aquí pots descarregar-la.

XARXES SOCIALS

COL·LABORADORS