Zona de Picnic

Disposem d'una zona habilitada de Picnic en horari de piscina de 11 a 19h.

Només en temporada de piscina.